Skip to content
Creativa Center Logo

Creativa Center

Verksamheter och projekt från gräsrotsnivå till global omställning

Care to Change the World

Creativa Center Logo

Introduktion

Välkommen till Creativa Center, det samhällsnyttiga holdingbolaget där vi omsätter idéer till handling för att skapa positiv förändring, från gräsrotsnivå till global omställning. Vi tror på kraften i samarbete och innovation för att lösa de stora samhällsutmaningarna och forma en mer inkluderande och hållbar framtid. Tillsammans driver vi projekt och verksamheter som sträcker sig från lokal nivå till internationell påverkan, alltid med målet att göra världen till en bättre plats för alla.

Creativa Center Logo

Om Oss

Creativa Center är navet för en mångfald av initiativ och projekt som arbetar mot en gemensam vision – att främja socialt ansvarstagande och hållbar utveckling på global nivå. Vår slogan, ”Verksamheter och projekt från gräsrotsnivå till global omställning”, speglar vår strävan efter att integrera lokala initiativ med globala insatser för att skapa en positiv förändring. Genom våra olika företag och projekt driver vi innovation, inkludering och tillväxt, alltid med fokus på att göra skillnad där det behövs som mest.

Creativa Center Logo

Creativa Centers verksamheter

Creativa Center är född ur en stark övertygelse om att samarbete, innovation och samhällsansvar är nyckeln till att skapa en bättre och mer inkluderande värld för alla. Vi tror på förena krafterna hos olika verksamheter för att lösa de mest akuta samhällsutmaningarna och driva verklig förändrin. Vi existerar för att skapa en plattform där idéer och initiativ kan blomstra och växa till konkreta åtgärder med betydande positiv påverkan. Genom att förena våra olika företag och projekt strävar vi efter att forma en framtid där socialt ansvarstagande och ekonomisk tillväxt går hand i hand.

Vår vision om en inkluderande och hållbar värld förverkligas genom verksamheter som World Social Label (WOSL), som med sin innovativa affärsmodell, Charity as a Business (CaaB), visar på möjligheterna att göra gott samtidigt som företagande blomstrar. Creativa Center’s existerar för att vara en katalysator för förändring och en förebild för hur affärsverksamheter kan bidra till att lösa samhällsutmaningar och skapa en mer rättvis och hållbar framtid för kommande generationer.

Creativa Center Logo

ABD Productions

Med ABD Productions tar vi storytelling till nya höjder genom media och spel. Våra gripande berättelser och interaktiva upplevelser engagerar och inspirerar människor att agera för förändring och skapa en mer inkluderande och rättvis värld.

DB Consulting

I hjärtat av vår verksamhet står DB Consulting, som erbjuder expertis och strategisk vägledning för att maximera potentialen hos våra projekt och initiativ. Med fokus på innovation och excellens hjälper vi till att forma framtiden för socialt ansvarstagande.

Global Social Impact Alliance

På den globala arenan samarbetar Global Social Impact Alliance (GSIA) med regionala ekonomiska communities,Afrikanska Unionen, EU samt den privata sektorn för att forma hållbara partnerskap och driva framsteg inom hållbar utveckling i Afrika och bortom.

Creativa Center Logo

JL Consulting

Med en passion för att göra skillnad och skapa verklig positiv förändring är JL Consulting dedikerat till att erbjuda konsulttjänster som går utöver det traditionella. Med ett fokus på socialt ansvarstagande och hållbar utveckling strävas det efter att integrera värderingar och principer.

Stupid Express

Vår kreativa knutpunkt, Stupid Express, är där våra mest vågade idéer tar form. Vi tror på att tänka utanför ramarna och utforska nya möjligheter för att skapa banbrytande lösningar för samhällsproblem, oavsett hur ”stupid” de kan tyckas vara.

World Social Label

Ytterst på vårt spektrum ligger World Social Label (WOSL) för socialt ansvarstagande och ekonomisk tillväxt för den privata sektorn. Genom vår unika modell, Charity as a Business (CaaB), bryter vi nya mark för att främja både samhällsnytta och företags lönsamhet.